คำถามที่พบบ่อย(FAQs) ของการจัดฟันแบบ Invisalign

 1. กระบวนการจัดฟัน Invisalign มีขั้นตอนอะไรบ้าง ?
 2. จะเริ่มจัดฟันแบบ Invisalign ที่ BIDCได้เมื่อไหร่ ?
 3. สามารถไปพบทันตแพทย์ท่านใดก็ได้หรือไม่ ในการจัดฟันแบบ Invisalign ?
 4. Invisalign มีประสิทธิภาพต่อการจัดฟันหรือไม่ ?
 5. เทคโนโลยีจัดฟันแบบ Invisalign มีมานานแล้วเท่าไหร่ ?
 6. มีคนไข้กี่ท่านที่ทำการจัดฟันแบบ Invisalign ?
 7. Invisalign ถูกจัดโดย FDA หรือไม่ ?
 8. วัสดุของ Invisalign หรือ Bisphenol-A (BPA) คืออะไร ?
 9. อะไรคือ Invisalign Teen ?
 10. อะไรคือ Invisalign Lite ?
 1. ตรวจสภาพฟันเบื้องต้น : และรับคำปรึกษา  ระหว่างการพบทันตแพทย์ครั้งแรกที่ BIDC ความต้องการและความคาดหวังของคนไข้จะถูกนำมาปรึกษากับทันตแพทย์  จากนั้นหากทันตแพทย์เห็นว่าฟันของคนไข้เหมาะสำหรับการจัดแบบ Invisalign  การถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์และพิมพ์ปากก็จะถูกทำขึ้นเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติม  ถ้าการรักษาด้วย Invisalign มีความเหมาะสม  แผนการรักษาจะถูกร่างขึ้น รวมถึงการพิมพ์ปากและถ่ายรูปฟัน
 2. ถ่ายภาพดิจิทัล และยืนยันแผนการรักษา : การพิมพ์ปากโดยละเอียดจัดทำเป็นแบบดิจิทัล  และทันตแพทย์จะวางแผนการเคลื่อนที่ของฟันโดยใช้โปรแกรมรูปสามมิติ  ภาพจริงก่อนการจัดฟัน ระหว่างทำ และหลังจัดฟันเสร็จจะปรากฏให้คนไข้ดูเพื่อยืนยันแผนการักษา และจากนั้นก็จะจัดทำชิ้นเครื่องมือใส Invisalign
 3. จัดทำและลองสวมใส่Invisalign : ชิ้นงาน Invisalign ที่มีความเฉพาะตามแบบฟันของคนไข้ จะถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สวมใส่ในแต่ละช่วงเวลา  โดยทั่วไปชิ้นของInvisalign จะมี 15-30  ชิ้นต่อกระดูกขากรรไกร
 4. การใส่ Invisalign และ คอยตรวจเป็นระยะ : หลังจากที่มอบชิ้น Invisalign แก่คนไข้แล้ว ทันตแพทย์จะแนะนำคนไข้ให้ใส่ตลอดเวลายกเว้นเวลา ทานอาหาร ดื่มน้ำ และทำความสะอาดฟัน  เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามที่ได้พิจารณาผลการรักษาไว้ในตอนแรก  การกลับเข้ามาตรวจสภาพฟันเป็นครั้งคราวจะช่วยให้ทันตแพทย์บอกความก้าวหน้าของการรักษาและให้คนไข้รับชิ้น Invisalign ชิ้นต่อไป
 5. จบการรักษาด้วย Invisalign : เมื่อฟันปรับเรียงตัวตามแผนการรักษาขอ Invisalign แล้ว Invisalign ชิ้นสุดท้ายจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องมือคงสภาพฟัน ( Retainers )

 วิธีการนั้นง่ายมาก เพียงแค่เริ่มต้นการนัดหมายกับทันตแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจและรับคำปรึกษาติดต่อทางอีเมล์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรหาเราที่เบอร์ 02 692 4433, 02 245-0055 หรือคุณสามารถเข้ามาได้ที่ BIDCเพื่อติดต่อทำนัดหมายการจัดฟันแบบ Invisalign

ก่อนที่จะเลือกจัดฟันแบบ Invisalign  ควรเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนว่าทันตแพทย์ท่านที่ต้องการปรึกษาเป็นทันตแพทย์ที่จัดฟันแบบ Invisalign หรือไม่   ทันตแพทย์ Invisalign นั้นต้องได้รับการอบรมการจัดฟันแบบ Invisalign ก่อน ดังนั้นคุณสามารถสอบถามถึงคุณวุฒิทันตแพทย์ได้
เพราะทันตแพทย์จัดฟันมีจำนวนมากในประเทศไทย แต่อาจจะไม่ใช่ทันตแพทย์ที่ผ่านการรับรองการจัดฟันแบบ Invisalign


ทันตแพทย์จัดฟันแบบ Invisalign จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนว่ากรณีของคุณเหมาะกับการจัดฟันแบบนี้หรือไม่เพราะ การจัดฟันแบบ Invisalign อาจจะไม่เหมาะสมในบางกรณี

ทันตแพทย์ Invisalign ทุกท่านต้องผ่านการเข้าอบรมและมีประกาศนียบัตรจาก Invisalign เพื่อที่จะทำการรักษาได้  ในประเทศไทยมีทันตแพทย์จัดฟันจำนวนหนึ่งผ่านการอบรม อาทิทีมทันตแพทย์ที่ BIDC

การจัดฟันทั่วไปจะใช้เหล็กดัดฟันและลวดเพื่อเคลื่อนฟัน  ด้วยชิ้นเครื่องมือ Invisalign  ฟันจะถูกเคลื่อนที่อย่างเหมาะสมด้วยการวางชิ้นเครื่องมือ
อย่างถูกต้องเพื่อควบคุมการขยับตัวของฟัน  ความแตกต่างหลักที่ Invisalign ไม่เพียงแค่ควบคุมแรง แต่ยังกำหนดช่วงเวลาในการออกแรงด้วย  แต่ละระยะ ชิ้นเครื่องมือจะออกแรงกับฟันบางซี่ให้เคลื่อนที่  การเคลื่อนที่นี้จะถูกพิจารณาโดยทันตแพทย์ที่ได้ร่างแผนการรักษาแล้วในแบบพิมพ์ฟันของคนไข้   ความร่วมมือและทำตามแผนการรักษาในการสวมใส่ การกลับมาพบทันตแพทย์ตามนัดจะช่วยให้ได้ผลที่ประสบความสำเร็จ

บริษัท Align Technology Inc., ที่ได้สร้างชิ้นเครื่องมือ Invisalign สำเร็จในปี 1997 แนวคิดของการใช้ชุดเครื่องมือขยับฟัน
เพื่อทำให้ฟันเคลื่อนที่ตามแขนงการรักษาทันตกรรมจัดฟัน  อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้มีมาตั้งแต่ปี 1945 โดยศาสตราจารย์เคสลิ่ง   ด้วยควมก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงโปรแกรมซอฟแวร์  บริษัท  Align Technology จึงได้ผลิตชุดเครื่องมือ  Invisalign ที่ต้องใส่ตามลำดับเพื่อขยับตำแหน่งของฟันทั้งชุดขากรรไกรล่างและขากรรไกรบน

คนไข้มากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลกที่ทำการจัดฟันแบบ Invisalign  และจำนวนผู้จัดฟันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทุกชิ้นเครื่องมือของ Invisalign ถูกส่งออกไปทำที่แลปทันตกรรมบริษัท Align Technology

ชุดปรับเครื่องมือของ Invisalign ถูกจัดลำดับเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทที่ 2 โดย FDA  และได้ผ่านการทดสอบที่จำเป็นจาก FDA ตั้งแต่ปี 1998

ชิ้นเครื่องมือ Invisalign ไม่มีส่วนประกอบของ Bisphenol-A หรือพลาสติก phthalate ชุดเครื่องมือ Invisalign มีคุณภาพทางการแพทย์  และรีเทนเนอร์ ทำมาจากเรซิ่น polyurethane ซึ่งวัสดุนั้นผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้ว     จากการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า Invisalign สอดคล้องและไม่เป็นอันตรายต่อการสวมใส่ในช่องปากเป็นประจำ